Naši lidé
Sem vložte podnadpis

Zastupitelé 

Mgr. et Bc. Pavel Zima, DiS.

radní
(pracovník státní správy)

Bc. Jan Pavelka

zastupitel

(pracovník státní správy)

Členové komisí Rady města Hronova 

Mgr. et Bc. Pavel Zima, DiS.

člen bezpečnostní a povodňové komise

(pracovník státní správy)

Božena Zimová

členka finanční komise
(důchodkyně)


Ing. Jaroslav Jeništa

člen finanční komise
(stavební inženýr)

Ondřej Martin

člen stavební komise
(projektant)

Jana Hubková

členka sociální komise
(pracovník v sociálních službách)


Členové výboru MO

Mgr. Petr Černý

předseda MO KDU-ČSL Hronov
(manažer kvality a metodik
v sociálních službách)


v přípravě


Ing. Jaroslav Jeništa

revizor

(stavební inženýr)


Mgr. Helena Listoňová

pokladní
(speciální pedagožka)

Jana Johnová, DiS.

členka
(radiologický asistent)


Anna Matúšová

členka
(důchodkyně)


Mgr. Vít Janoušek

člen
(asistent pedagoga)